Każdy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie pracowników i zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Dlatego m.in. w pomieszczeniach firmy musi on zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Przepisy prawa pracy nie wskazują jej maksymalnej wysokości. Wyjątkiem są pracownicy młodociani, którzy nie mogą pracować, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 30°C, a jego wilgotność 65 proc. Nakładają jednak na pracodawcę obowiązki, które mają ograniczyć skutki upałów.

Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła poprzez np. promieniowanie. Pracodawca powinien też zapewnić wymianę powietrza wynikającą m.in. z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń. Jeśli w firmie działa klimatyzacja lub wentylacja, nie może ona jednak powodować ani wyziębienia ani przegrzewania pomieszczeń pracy.

– Pracodawca musi więc zadbać o stan techniczny okien i świetlików, aby posiadały np. żaluzje i rolety, eliminujące nadmierne nasłonecznienie oraz urządzenia pozwalające na ich łatwe i bezpieczne otwieranie – mówi Michał Nowaczek z firmy BHP Konsult.

W trakcie upałów firma musi też dostarczyć pracownikom napoje. Jest to konieczne, jeśli temperatura powietrza przekracza 25°C (w przypadku pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni) lub 28°C w pomieszczeniu (w przypadku pozostałych pracowników). Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej potrzeby podwładnych.

– Zasady ich wydawania powinny być określone w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, ustala je pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników – tłumaczy Katarzyna Grzybowska-Dworzecka, prawnik z Kancelarii Michałowski Stefański Adwokaci.

Jeśli firma nie dopełni tych obowiązków, pracownik może zawiadomić inspekcję pracy. Ta może nałożyć karę grzywny. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje. Pracodawca nie może więc nie wydawać podwładnym napojów i w zamian wypłacać im za to pieniądze.