Zmiana prawa - Lekarze będą mogli korzystać ze starych wzorów recept do czerwca 2008 r., a nie tylko do końca tego roku.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w tej sprawie z 17 maja 2007 r., stare wzory recept (czyli bez specjalnie wyodrębnionego miejsca na wpisywanie numeru PESEL pacjenta) tracą swoją ważność z końcem grudnia tego roku.

Resort zdrowia chce przedłużyć ten termin do 30 czerwca 2008 r. Dzięki temu pacjenci, którzy wciąż mają niewykupione leki refundowane wypisane na starych drukach recept, będą mogli to zrobić również w nowym roku. Należy tylko pamiętać, że w przypadku antybiotyków recepta traci ważność po siedmiu dniach (w przypadku większości leków, po trzydziestu dniach).

Potrzebę znowelizowania obowiązującego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich resort zdrowia tłumaczy tym, że duża grupa lekarzy wciąż ma zapasy niewykorzystanych recept na starych drukach.

Projekt rozporządzenia przedłuża również do połowy przyszłego roku okres, w którym druki recept może wydawać także NFZ. Jednocześnie zniesiona zostałaby graniczna data, do której możliwa byłaby realizacja recept wystawianych na kuponie dołączonym do papierowych książeczek Rejestru Usług Medycznych, jakie są używane w niektórych województwach.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2008 r.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl