Czy bez matury można służyć w policji

Tegoroczny maturzysta mieszka w małym miasteczku. W tym roku komenda policji w pobliskim mieście wojewódzkim planuje przyjęcia do służby. Czy osoba niemająca matury może być przyjęta do policji?

Czy policjantem zostanie wcześniej zatrudniony

Absolwent uczelni technicznej, który już wcześniej pracował w różnych firmach, poszukuje pracy. Czy taka osoba musi złożyć świadectwa pracy z innych firm?

Czy sprawdzane są dane chętnych do pracy

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do policji pomyliła się, wypełniając kwestionariusz osobowy. Czy złożone przez nią dokumenty będą sprawdzane?

Czy przyszły policjant musi przejść szkolenie

Absolwent wyższej uczelni został przyjęty do policji. Ze względu na większe pobory i możliwości kariery chce uzyskać stopień oficerski. Czy musi przejść przeszkolenie oficerskie?

Czy badany jest stan zdrowia kandydatów

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do policji jeszcze w czasie nauki w szkole średniej często chorowała. Czy w czasie postępowania kwalifikacyjnego będzie sprawdzany stan jej zdrowia?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zostać funkcjonariuszem policji.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.