Osoby pokrzywdzone przez powódź z województwa małopolskiego będą mogły założyć własny biznes za pieniądze z UE.
Marszałek województwa małopolskiego chce przeznaczyć 30 mln zł ze środków unijnych na wsparcie dla firm rozpoczynających działalność na terenach poszkodowanych przez powódź lub osuwiska.
Pomoc będzie udzielana w formie bezzwrotnej dotacji na założenie firmy w wysokości do 40 tys. zł. Będą mogły się o nią ubiegać osoby, które przez minimum rok nie prowadziły działalności lub zawiesiły ją na co najmniej 12 miesięcy.
Dotacje będą wypłacane tylko osobom, które otrzymały zasiłek z pomocy społecznej w wysokości do 6 tys. zł lub pomoc na odbudowę domu (20 – 100 tys. zł). Decyzję małopolskiego samorządu musi zatwierdzić Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) i Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który będzie obradował w dniach 17 – 18 czerwca.
Dopiero po zatwierdzeniu decyzji małopolskiego samorządu przez MRR może zostać ogłoszony konkurs w ramach Działania 6.2 PO KL.
Zostaną w nim wybrani tzw. operatorzy, czyli pośrednicy, którzy wypłacą dotacje. Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, konkurs może być ogłoszony po 20 czerwca. Ponieważ procedura konkursowa trwa zwykle kilka tygodni, wypłata dotacji rozpocznie się najwcześniej po wakacjach.