Firma po przejęciu innego zakładu pracy musi tylko przez rok uwzględniać postanowienia dotyczące m.in. gwarancji zatrudnienia pracowników. Nie może tego zmienić pakiet socjalny, który przewidywał dłuższe zatrudnienie.
Elektrownia w 2000 r. podpisała ze związkami zawodowymi pakiet socjalny. Zakładał on m.in. gwarancje zatrudnienia przez 10 lat od momentu jego podpisania. Następnie zapisy porozumienia w zakresie gwarancji zatrudnienia zostały włączone do układu zbiorowego pracy. Po trzech latach w elektrowni przeprowadzana została restrukturyzacja. Nowa firma na podstawie art. 231 kodeksu pracy przejęła część majątku zakładu, zadania i pracowników. A zgodnie z art. 2418 k.p. nowy pracodawca po przejęciu części zakładu musi przez rok stosować przepisy wewnątrzzakładowe, np. układ zbiorowy pracy.
Nowy właściciel dodatkowo, na podstawie art. 261 ust. 3 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.), przystąpił do negocjacji ze związkami w sprawie wypracowania nowego porozumienia zbiorowego. Po jego zawarciu za zgodą wszystkich związków pracownicy mieli zagwarantowaną pracę do sierpnia 2008 roku. Z kolei po tym okresie ich wynagrodzenia miały być obniżone maksymalnie do pensji zasadniczej.