Dwa wnioski podważające konstytucyjność ustawy o emeryturach pomostowych nadal czekają na rozpatrzenie Trybunału Konstytucyjnego. Postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez NSZZ Solidarność (sygn. akt K 5/09) zostało umorzone ze względu na, jak to określił TK, zbędność wydania wyroku. Sędziowie TK zwrócili uwagę, że wniosek ten dotyczył m.in. pracy w hałasie czy poza pomieszczeniami zamkniętymi. Kwestie te TK już jednak oceniał (sygn. akt K 17/09), a w tej sprawie 16 marca 2010 r. zapadł już wyrok (Dz.U. nr 48, poz. 286). Zaskarżone przepisy, zdaniem TK, są zgodne z konstytucją.

– Pod koniec czerwca Komisja Krajowa podejmie decyzję, czy złożymy nowy wniosek do Trybunału w sprawie emerytur pomostowych. Musimy raz jeszcze bardzo dokładnie zbadać ustawę, żeby zaskarżyć artykuły dające szansę na wygraną – mówi Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ Solidarność.

Obecnie na rozpatrzenie czeka jeszcze wniosek złożony przez OPZZ (sygn. akt K 27/09). Dotyczy m.in. zasad wypłaty rekompensaty za utratę prawa do emerytury pomostowej. Natomiast Forum Związków Zawodowych (sygn. akt K 23/09) kwestionuje m.in. definicje pracy w szczególnych warunkach. Także pracodawcy zapowiadają przygotowanie własnego wniosku w sprawie składek do Funduszu Emerytur Pomostowych.