RzĄd o bezpieczeństwie i higienie pracy. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła w ubiegłym roku 95,5 tys. osób, czyli o 11 tys. więcej niż w 2005 roku. Tak wynika z oceny bezpieczeństwa i higieny pracy w 2006 roku, którą przyjął wczoraj rząd. Odnotowano ponadto wzrost liczby śmiertelnych wypadków w miejscu zatrudnienia. Bezpośredni wpływ na niezadowalający stan warunków pracy miała przede wszystkim kondycja ekonomiczna firm. Ograniczały one koszty prowadzonej działalności, w tym nakłady na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy. Rząd chce przeciwdziałać łamaniu przepisów bhp m.in. przez wdrożenie w Polsce najnowszych przepisów prawa europejskiego dotyczących warunków pracy.

Więcej: www.kprm.gov.pl

608 mln euro na szkolenia. Pomoc Techniczna 2007-2013 - w tych latach na zatrudnienie i szkolenia pracowników zajmujących się obsługą funduszy unijnych będzie przeznaczone ok. 608 mln euro. Z tej kwoty 516,7 mln euro ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny Pomoc Techniczna został zaakceptowany przez Komisję Europejską w lipcu br.

Więcej www.kprm.gov.pl

Renta rodzinna nie dla przestępcy. Joanna Kluzik-Rostkowska, minister pracy i polityki społecznej, zapowiedziała zmianę przepisów dotyczących przyznawania renty rodzinnej. Resort chce, aby renty tej nie dostawała osoba, która wywołała przestępstwem umyślnym okoliczności uzasadniające przyznanie tego świadczenia. W sierpniu rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do minister pracy o rozważenie przywrócenia takiej regulacji. Według rzecznika, jej brak doprowadził do legalizacji przypadku, w którym osoba doprowadzająca swoim działaniem do pozbawienia życia małżonka pobiera po jego śmierci rentę rodzinną.