Powiatowe urzędy pracy ponownie mogą ubiegać się o unijne środki na wypłaty dotacji dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na tych samych zasadach co komercyjni pośrednicy, czyli tzw. operatorzy wsparcia. Taką możliwość miały już na początku okresu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Obecnie ponownie będą mogły startować w konkursach organizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy i urzędy marszałkowskie w ramach Działania 6.2 PO KL – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Tak zdecydowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy okazji nowelizacji Szczegółowego opisu priorytetów PO KL. Dotychczas urzędy pracy wypłacały dotacje na własny biznes z Funduszu Pracy, ale także ze środków unijnych. Wszystkie PUP realizują bowiem projekty aktywizacji zawodowej w tzw. trybie systemowym, co znaczy, że środki m.in. na dotacje otrzymują według algorytmu.

Robert Jakubowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, tłumaczy, że liczba osób zainteresowanych podjęciem działalności, które zgłaszają się do projektów PUP, kilkadziesiąt razy przekracza możliwości tych urzędów. Dlatego PUP wywierały presję na resort rozwoju regionalnego, aby przywrócił im prawo ubiegania się o dodatkowe pieniądze z UE także w konkursach.

– Wcale nie jest powiedziane, że akurat urzędy pracy będą te konkursy wygrywały. Ale są wyspecjalizowanymi jednostkami i dzięki temu wzrośnie poziom realizowanych projektów, bo będzie większa konkurencja – uważa Robert Jakubowski.

W większości województw o przyznaniu dofinansowania decydują wojewódzkie urzędy pracy, które mogą w konkursach preferować podlegające sobie urzędy. Operatorzy, którzy dotychczas realizowali projekty dla przedsiębiorców, obawiają się, że pula pieniędzy dostępna dla nich w konkursach się zmniejszy. Zdaniem Barbary Malczyk z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jeśli w konkursach będą wygrywać urzędy pracy, konsekwencje tego odczują głównie osoby pracujące. Urzędy pracy będą mogły realizować projekty tylko dla zarejestrowanych u siebie osób bezrobotnych, podczas gdy operatorzy spoza sektora jednostek publicznych wypłacają dotacje na własny biznes także pracującym.

Jednak, jak sprawdziliśmy, nie wszystkie urzędy pracy będą zainteresowane nowym źródłem finansowania.

– Na razie nie zamierzamy startować w konkursie na Działanie 6.2 – mówi Katarzyna Ptak, dyrektor PUP w Tychach.

Beata Ułanowicz z PUP we Włocławku podkreśla, że urząd ma na razie wystarczające środki na wypłatę dotacji z Funduszu Pracy.