Tak

Może pan złożyć wniosek o wyłączenie z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej. Prawo do tej renty ulegnie wówczas ponownemu ustaleniu. Będzie to korzystne dla pana rodzeństwa.

Osoba uprawniona do części renty, osiągająca przychód powodujący zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia, może z niej zrezygnować, składając w tym celu wniosek do właściwej jednostki ZUS o wyłączenie jej z kręgu osób uprawnionych do renty. Przychylając się do takiego wniosku, ZUS ponownie oblicza wysokość świadczenia dla pozostałych uprawnionych. Tym samym cześć renty, której osoba osiągająca przychód nie mogłaby pobierać w pełnej wysokości, przypada innym uprawnionym członkom rodziny.

Takie rozwiązanie jest korzystne, gdy przed dokonaniem wyłączenia do renty uprawnionych jest, tak jak w analizowanej sytuacji, czterech członków rodziny. Po wyłączeniu z kręgu uprawnionych do renty łączna jej wysokość nie ulegnie zmianie, będzie stanowiła wciąż 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Jeśli złoży pan wniosek o wyłączenie z kręgu osób uprawnionych, nie zmieni się łączna wysokość renty rodzinnej, a jedynie ulegną podwyższeniu części renty przysługujące rodzeństwu.

MAREK OPOLSKI

ekspert od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 73, 74, 107a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).