Kierownik urzędu, który po raz drugi negatywnie oceni pracownika, nie musi wypowiadać mu umowy o pracę. Jego zwolnienie następuje automatycznie.
Urzędnik zatrudniony w gminie, starostwie, urzędzie miasta lub marszałkowskim, który otrzyma dwie negatywne oceny okresowe, musi odejść z pracy. Tak wynika z art. 27 ust. 9 ustawy o pracowniach samorządowych.
Jak sprawdziliśmy, urzędnicy bardzo rzadko otrzymują negatywną ocenę, a jeżeli już taką uzyskają, to ich kierownicy nie kierują się nią przy zwolnieniach. Jeśli już, to robią to z innych powodów.