Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformowała, że od 28 czerwca do 9 lipca będzie przyjmować wnioski o unijną pomoc w ramach programu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Firma lub osoba prywatna na utworzenie jednego miejsca pracy będzie mogła otrzymać 100 tys. zł, dwóch miejsc – 200 tys. zł, a przypadku utworzenia trzech lub więcej – 300 tys. zł. Wcześniej ta ostatnia kwota była przyznawana wyłącznie w przypadku przygotowania co najmniej pięciu nowych stanowisk. Firma musi być założona na terenach wiejskich. Preferowane będą te świadczące usługi m.in. dla gospodarstw rolnych i leśnictwa, wykonujące roboty budowlane.

Ulegają zmianie także kryteria przydziału pomocy. O kolejności jej otrzymania będzie decydować liczba punktów przyznanych przez ARiMR. Przy czym najwięcej punktów dostaną firmy tworzące nowe miejsca pracy w regionach uboższych, gdzie jest najwyższe bezrobocie. W tym roku na finansowanie stworzenia nowych miejsc zarezerwowano ponad 307 mln euro. Zgodnie z unijnymi kryteriami mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 2 mln euro.