Część uczelni zdecydowała się na maksymalne kwoty za postępowanie rekrutacyjne. Inne rezygnują z najwyższych opłat, aby przyciągnąć więcej kandydatów.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) określiło maksymalną wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011. Wynoszą one w zależności od kierunku studiów od 85 zł do 150 zł.
Jak sprawdziliśmy, większość uczelni zdecydowała się na pobieranie maksymalnej opłaty. Tak jest w przypadku Politechniki Wrocławskiej czy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą dokonać wpłaty za każdy wybrany kierunek studiów (po 85 zł). Na inne rozwiązanie zdecydowała się Politechnika Warszawska. Tu osoby ubiegające się o przyjęcie na kilka kierunków (do pięciu) dokonują jednej opłaty rejestracyjnej i nie muszą płacić kolejnych 85 zł za każdy wybrany kierunek na tej uczelni.