Część uczelni zdecydowała się na maksymalne kwoty za postępowanie rekrutacyjne. Inne rezygnują z najwyższych opłat, aby przyciągnąć więcej kandydatów.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) określiło maksymalną wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011. Wynoszą one w zależności od kierunku studiów od 85 zł do 150 zł.
Jak sprawdziliśmy, większość uczelni zdecydowała się na pobieranie maksymalnej opłaty. Tak jest w przypadku Politechniki Wrocławskiej czy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia muszą dokonać wpłaty za każdy wybrany kierunek studiów (po 85 zł). Na inne rozwiązanie zdecydowała się Politechnika Warszawska. Tu osoby ubiegające się o przyjęcie na kilka kierunków (do pięciu) dokonują jednej opłaty rejestracyjnej i nie muszą płacić kolejnych 85 zł za każdy wybrany kierunek na tej uczelni.
– Dzięki temu dowiadujemy się, jakim kierunkami studiów są najbardziej zainteresowani maturzyści – mówi Ewa Chybińska z Politechniki Warszawskiej.
Reklama
Inne uczelnie, aby zachęcić kandydatów do wyboru, nie decydują się na maksymalną kwotę. Na Uniwersytecie Łódzkim opłata ta wynosi 55 zł. Z kolei Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyznaczył niższą opłatę za kierunek artystyczny – 130 zł zamiast 150 zł.
– Chcieliśmy, aby ta opłata była zgodna z kosztami rekrutacji i osiągalna dla kandydatów – wyjaśnia Katarzyna Mieczkowska-Czerniak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Niektóre uczelnie jeszcze nie podjęły decyzji dotyczącej opłat. Jedną z nich jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
Opłaty te będą prawdopodobnie takie same jak w roku ubiegłym – mówi Mirosław Szczypiorski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.
Maksymalne opłaty rekrutacyjne na studia w roku akademickim 2010/ 2011 określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przy- jęciem na studia w roku akademickim 2010/2011 (Dz.U. nr 86, poz. 556). Wynoszą one:
● 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które rekrutacja obejmuje sprawdzian uzdolnień artystycznych;
● 100 zł dla chcących studiować na kierunkach, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej;
● 85 zł zapłacą osoby ubiegające się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.