Dzisiaj mija ostatni dzień składania w KRUS zaświadczeń o wysokości należnego podatku za 2009 r. przez rolników dodatkowo prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli kwota tego podatku przekroczy tzw. roczną kwotę graniczną (2835zł), rolnik z firmą trafia do ZUS. Z ubezpieczenia w KRUS jest też wyłączony rolnik, który nie złoży takiego zaświadczenia.

Centrala KRUS wyjaśnia, że jeśli rolnik nie złoży go do 31 maja, może wystąpić o przywrócenie terminu. KRUS uwzględnia takie wnioski w przypadku zdarzeń losowych takich jak np. powódź. Jednak osoba zainteresowana sama musi złożyć wniosek do KRUS. We wniosku trzeba udowodnić lub uprawdopodobnić, że uchybienie terminu było skutkiem zdarzeń losowych. Ustawa nie precyzuje, w jakim czasie należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu. KRUS sugeruje, aby został on złożony w możliwie najszybszym terminie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wywiązanie się z tego obowiązku.