Nie

Pracodawca nie ma takiego obowiązku na podstawie przepisów prawa pracy.

Zgodnie z art. 153 par. 2 k.p. pracownik nabywa prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych w każdym następnym roku kalendarzowym. Przepis ten interpretuje się w ten sposób, że prawo do urlopu nabywa się z dniem 1 stycznia. Wynika z tego, że w grudniu 2007 r. czytelniczce nie przysługuje jeszcze prawo do urlopu za 2008 rok, a zatem nie może się ona domagać jego udzielenia.

W praktyce zdarza się jednak, że pracodawca, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracownika, udziela urlopu awansem i rozlicza go z puli urlopu przyszłorocznego. Zastosowanie takiego rozwiązania, mimo że jest ono korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika, może jednak narazić pracodawcę na poważne konsekwencje. Nie można bowiem wykluczyć, że przy zastosowaniu restrykcyjnej wykładni przepisów sytuacja taka zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w art. 282 par. 1 ust. 2 k.p., tj. jako bezpodstawne obniżenie wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Stwierdzenie tego wykroczenia może natomiast doprowadzić do obciążenia pracodawcy grzywną w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

JAKUB GRZEGORZEK

prawnik, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Kraków

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 153 par. 2 k.p., art. 1672, art. 282 par. 1 ust. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).