Poinformował o tym Fundusz na swej stronie internetowej. Program został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Funduszu, które odbyło się w czwartek.

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, które poniosły szkody na skutek zalania lub zniszczenia powstałego w wyniku tegorocznej powodzi. Pomoc będzie udzielana w formie jednorazowego świadczenia.

Wnioski będzie można składać w oddziałach wojewódzkich PFRON od 10 czerwca do 15 listopada.