– Firmy moga ponieść jeszcze większe straty finansowe, bo nowa ustawa ułatwi pracownikom korzystanie z sługich okresów wolnych, od pracy na przełomie roku – mówi Adam Ambrozik, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich

Pracodawcy, którzy będą chcieli uniknąć wypłaty dodatków, mogą udzielić pracownikom dni wolnych w zamian za pracę w święto.

– Nie jest to jednak proste. Dnia wolnego w zamian za pracę w święto należy udzielić do końca okresu rozliczeniowego, co nie zawsze jest możliwe lub opłacalne – mówi Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe i Personalne.

Podkreśla, że także samym pracownikom częściej zależy na wypłacie wyższego wynagrodzenia niż skorzystaniu z dnia wolnego w innym terminie.