Niektóre instytucje regionalnie wdrażające Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) dyskryminują przedsiębiorców szkolących się za środki z UE. „DGP” pisał o tym już miesiąc temu. Urzędy marszałkowskie wymagają od menedżerów wniesienia wkładu własnego w gotówce podczas, gdy udział swoich pracowników w kursach dokształcających mogą rozliczyć w postaci ich wynagrodzeń. Urzędy marszałkowskie tłumaczą, że nie można należycie oszacować wynagrodzeń właścicieli firm oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Przeciwnego zdania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wynagrodzenie przedsiębiorcy wylicza na podstawie miesięcznej deklaracji rozliczeniowej, jaką przedsiębiorcy składają w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Po interwencji „DGP” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) przygotowało dla urzędów marszałkowskich wytyczne w tej sprawie. Według MRR dokumentem, który powinien stanowić podstawę do ustalenia wysokości wkładu wnoszonego przez przedsiębiorców, jest oświadczenie o uzyskanym dochodzie będące podstawą rozliczenia z urzędem skarbowym, a nie deklaracja rozliczeniowa z ZUS.