Sejmowa komisja edukacji nauki i młodzieży przygotowała projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, która mu uregulować kwestie opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu. Jest to spowodowane wyrokami niektórych sądów, które unieważniały uchwały rad gmin w tej sprawie. W swoich wyrokach sądy uznały, że obowiązujące przepisy nie precyzują, za jakie świadczenia mogą być pobierane opłaty od rodziców.

Jak tłumaczy Andrzej Smirnow z PO, przewodniczący sejmowej komisji edukacji, zaproponowane zmiany doprecyzowują, że publiczne przedszkole zapewnia bezpłatną edukację i wychowanie w ramach podstawy programowej, realizowaną w czasie nie krótszym niż pięć godzin dziennie. Natomiast rada gminy będzie ustalać wysokość opłat za świadczenia przekraczające wymiar pięciu godzin oraz za wyżywienie dzieci. Ich szczegółowy wykaz ma zawierać znowilozawane rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące organizacji zajęć w przedszkolach.