W ocenie minister Kudryckiej konkursy na finansowanie badań będą bardziej obiektywne i przejrzyste.

20 maja wykonujący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał 6 ustaw reformujących system nauki w Polsce. Pakiet ustaw naukowych zakłada m.in. powstanie Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, które ma decydować o rozdziale publicznych środków na badania podstawowe. Na specjalne wsparcie mogą liczyć młodzi naukowcy.

"Oznacza to, że młodzi naukowcy będą mieli gwarantowane finansowanie projektów naukowych, bowiem rezerwujemy minimum 20 proc. funduszy na badania, tak aby były skierowane do młodych naukowców. Będą bardzo obiektywnie i transparentnie przeprowadzana konkursy na finansowanie badań, a w dodatku minister przekazał uprawnienia do realizacji tych konkursów dwóm niezależnym agencjom" - powiedziała w Łodzi PAP Kudrycka. Obecnie ministerstwo przygotowuje prawie 60 rozporządzeń wprowadzających reformę nauki.

Obecnie drugi kierunek studiuje 10 proc. studentów

Minister nauki spotkała się na Uniwersytecie Łódzkim ze studentami i środowiskiem akademickim Łodzi i regionu. Zapowiedziała, że ministerstwo wkrótce skieruje gotowe nowelizacje ustaw reformujących szkolnictwo wyższe na posiedzenie Rady Ministrów a następnie do prac sejmowych.

Pytana przez dziennikarzy o ewentualne wprowadzenie odpłatności za studia stacjonarne, Kudrycka zapewniała, że "nie ma mowy o tym, żebyśmy wprowadzili płatne studia". Zapewniła też, że najlepsi studenci będą mieli nadal szansę na studiowanie drugiego kierunku w systemie studiów bezpłatnych. Obecnie drugi kierunek studiuje 10 proc. studentów.

"Tylko ten, kto jest naprawdę dobry na pierwszym kierunku studiów i jest w stanie zagwarantować, że rzetelnie będzie studiować na drugim kierunku, to będzie miał takie prawo. Nie mniej niż 10 proc. będzie mogło studiować na drugim kierunku" - mówiła na konferencji prasowej Kudrycka.