Firmy doradztwa personalnego muszą niejednokrotnie przejmować na siebie częściową rolę edukowania swoich klientów, w jaki sposób powinni zmieniać swoje podejście do rekrutacji, aby z sukcesem pozyskać dobrego pracownika z rynku.

Przepływ informacji

Profesjonalnie przeprowadzona rekrutacja to proces, w którym trzeba mieć całkowitą kontrolę nad kierunkiem przepływu informacji. Jest to proces ściśle poufny - jeśli nie dla pracodawcy, to przynajmniej dla kandydata. To powoduje, że wszystkie strony procesu muszą być odpowiednio poinformowane o celu poszczególnych spotkań; kandydaci muszą otrzymać podczas spotkań rekrutacyjnych dokładne informacje na temat stanowiska, o które się obiegają, tj. jego dokładnego umiejscowienia w strukturze organizacyjnej przyszłego pracodawcy, jak również o dokładnym profilu stanowiska (a więc listy zakresu zadań i odpowiedzialności przewidzianym na danym stanowisku) oraz o ewentualnych możliwościach dalszego rozwoju kariery w ramach opisanych struktur. Niezwykle ważna jest również świadomość wszystkich zainteresowanych stron procesu, że jest to moment, w którym nie tylko firma ma możliwość oceny swojego przyszłego pracownika, ale również ważna jest decyzja pracownika, który wybiera swojego przyszłego pracodawcę. Kandydat podejmuje ją poznając firmę i tworzy sobie na jej temat jakiś pogląd, który następnie będzie przekazywał w swoim najbliższym otoczeniu - zawodowym i prywatnym.

Specjalizacja rekrutacji

Niedobór wystarczającej liczby pracowników powoduje, że profesjonalne firmy doradztwa personalnego coraz mocniej zaczynają się specjalizować pod kątem zarówno realizowania rekrutacji dla poszczególnych sektorów biznesowych (np. dla branży FMCG; budowlanej; finansowej czy IT), ale i w poziomach poszczególnych stanowisk występujących w każdym dziale: sprzedaży, marketingu, logistyki, księgowości etc. Takie podejście umożliwia rekruterom lepsze rozpoznanie wydzielonego segmentu kandydatów w konkretnej branży oraz w konkretnych stanowiskach, na które poszukują kandydatów.

Coraz większą popularnością cieszą się wyspecjalizowane agencje doradztwa personalnego, które dysponują dobrymi bazami danych kandydatów i które podczas realizacji projektów rekrutacyjnych wykorzystują metodologię direct serach. Tego typu procesy rekrutacyjne wyglądają zupełnie inaczej. Mianowicie to pracodawca poprzez agencje zwraca się bezpośrednio z ofertą do wybranych kandydatów, których chce włączyć w proces rekrutacyjny.

Badanie kompetencji

Kolejnym ważnym czynnikiem, który wskazuje na profesjonalizm przeprowadzanego projektu rekrutacyjnego, jest kwestia stosowanych narzędzi, które pomagają pracodawcom zorientować się w potencjale osobowościowym wybranych kandydatów. Do tych narzędzi zaliczyć można przede wszystkim wiele różnych testów psychologicznych, które pomagają zdiagnozować poziom kompetencji - ważnych dla pracodawcy z punktu widzenia zadań, które potencjalny kandydat będzie wykonywał na danym stanowisku pracy. Co istotne, trzeba pamiętać, żeby najpierw dokładnie zbadać, jakie kompetencje są kluczowe na danym stanowisku, biorąc pod uwagę kluczowe aspekty wykonywanej przez kandydata pracy. Dlatego ważne jest, aby podczas procesu rekrutacyjnego sprawdzić u badanych kandydatów dokładnie tylko te najważniejsze kompetencje. Klienci agencji doradztwa personalnego, obok zlecanych projektów rekrutacyjnych, chętnie korzystają również z możliwości przeprowadzenia kandydatom sesji Assessment / Development Centre (indywidualnych bądź grupowych), które w szerszym stopniu umożliwiają zbadanie potencjału osobowościowego rekrutowanych kandydatów. W praktyce jednak do zbadania kluczowych dwóch-trzech kompetencji najczęściej stosuje się tzw. pogłębione wywiady kompetencyjne, które jeśli są profesjonalnie przeprowadzone, w wystarczający sposób pomagają zdiagnozować stopień posiadania przez kandydata danych umiejętności.

JOANNA MADEJSKA

doradca personalny