Celem indywidualnej pracy z trenerem jest najczęściej rozwój umiejętności przywódczych i zwiększenie samodzielności osób na stanowiskach menedżerskich. Coaching dla członków zarządu powierzany jest niemal wyłącznie konsultantom zewnętrznym. Rośnie też popularność coachingu dla grupy wybranych talentów i dla działów sprzedaży - wynika z raportu House of Skills, firmy szkoleniowo-doradczej. Raport został przygotowany na podstawie badań doniesień medialnych, rozmów z trenerami zajmującymi się indywidualnym treningiem i na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów działów personalnych dużych firm działających w Polsce.

Inwestycja w kadry

Ponad połowa badanych uważa tę praktykę za metodę rozwoju osobistych umiejętności. W ciągu najbliższych trzech lat będzie ona zyskiwała na znaczeniu w stosunku do innych metod. 26 proc. ankietowanych uważa, że pozycja coachingu nie ulegnie zmianie. Nikt nie przewiduje, że w najbliższych latach nastąpi obniżenie zainteresowania tą praktyką. Wprost przeciwnie.

- Na rynku pojawia się coraz więcej doświadczonych trenerów. Zwiększa się też świadomość, że coaching nie jest kolejną tzw. amerykańską modą, lecz skutecznym narzędziem rozwoju osobistego. Można się zatem spodziewać, że również wśród polskich firm będzie się on stawać coraz popularniejszym sposobem inwestowania w rozwój kadr - mówi Dariusz Chełmiński, partner w House of Skills i współautor raportu.

Popyt na liderów

Badani deklarują, że od trenerów oczekują przede wszystkim profesjonalizmu: doświadczenia biznesowego i coachingowego, dyskrecji oraz umiejętności budowania relacji i autorytetu. Podkreślają znaczenie osobowości coacha jako warunku skutecznej pracy. Liczą się również kultura osobista i znajomość specyfiki pracy z menedżerami najwyższego szczebla. Coaching może wpłynąć na zmianę postaw, rozwój kompetencji menedżerskich i osobistych, poprawę komunikacji między pracownikiem i szefem. Firmy zlecające coaching zewnętrzny liczą na szybszy rozwój menedżerów.

- Firmy mniej dziś potrzebują osób dobrze się prezentujących czy dysponujących szerokimi znajomościami. Potrzebują lokomotyw, a są nimi przywódcy zespołów, czyli ludzie obdarzeni inicjatywą, intuicją w pracy, zdolnościami organizatorskimi i umiejętnością pokierowania ludźmi, którzy mają wizję, potrafią przekonać innych, pociągnąć ich do pracy i osiągnąć powodzenie - przekonuje Robert Krool, coach wyspecjalizowany w rozwijaniu zdolności przywódczych.

Efektywność treningu

Najczęstsze sytuacje, w jakich firma decyduje się na zakup usług indywidualnego trenera, to przygotowanie do awansu, kryzys lub problemy menedżera w pracy, chęć wzmocnienia określonych jego umiejętności.

- Na podstawie badań możemy prognozować kierunki rozwoju rynku coachingowego. Przewidujemy, że kluczowa dla trenerów oferujących indywidualną pracę z menedżerami będzie umiejętność precyzyjnego wyjaśniania potrzeb zastosowania coachingu i metod pomiaru jego efektywności - ocenia Dariusz Chełmiński.

Obszarami najbardziej intensywnego rozwoju coachingu może okazać się włączenie go do zarządzania utalentowanymi pracownikami w firmie i sięgnięcie po coaching grupowy.

ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKA

  •  Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem kompetencji pracownika w określonej dziedzinie, prowadzone indywidualnie przez trenera. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem (coach) a jego klientem - uczniem. Zasadniczym zadaniem tej praktyki jest pomoc w osiągnięciu ustalonego wspólnie celu.
  •  Cele coachingu ustala się za pomocą metody assessment center lub tzw. oceny 360 stopni. Indywidualna praca z trenerem trwa zazwyczaj około 6 miesięcy. Obejmuje kilkugodzinne spotkania co 2-3 tygodnie. Cena za jedną sesję treningową, czyli kilkugodzinną pracę z trenerem, waha się między 500 zł a 3 tys. zł. W Polsce działa około 400 coachów. Większość z nich posiada międzynarodowe certyfikaty, m.in. International Coaching Community, International Coach Federation.

KRZYSZTOF POLAK

krzysztof.polak@infor.pl