Kierunki zamawiane to takie, które ministerstwo uznaje za strategiczne dla rozwoju gospodarki, w których brakuje specjalistów. W tym roku studiować je będzie można na 22 uczelniach. Najwięcej pieniędzy otrzymała Politechnika Śląska.

Politechnika Śląska, aby wzmocnić szanse swoich absolwentów na znalezienie zatrudnienia, podpisuje umowy z firmami, do których wysyła studentów na staże. Niektóre przedsiębiorstwa same aktywnie szukają przyszłych pracowników. – Fiat wysyła nam tematy prac dyplomowych. A ci studenci, którzy napiszą je najlepiej, mają atut, gdy szukają pracy – mówi prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej. Ich placówka otrzymała 43 mln zł na 6 kierunków, m.in. biotechnologię, robotykę i automatykę oraz na fizykę. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na stypendia. Reszta na podnoszenie poziomu studiów, np. włączanie przedsiębiorców w proces kształcenia. – Na budownictwie zapraszamy inżynierów, którzy zajmują się konkretną działką w swoim przedsiębiorstwie, aby poprowadzili zajęcia dla studentów – opowiada prof. Karbownik.

Podobnie działa Politechnika Krakowska, która znalazła się na drugim miejscu z 19-milionową dotacją. – Bardzo ważne są staże. Często po skończeniu studiów absolwent idzie pracować do firmy, gdzie robił praktyki – tłumaczy prof. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej.

Jego placówka śledzi losy swoich absolwentów. Według analiz biura karier 80 proc. z nich znajduje pracę w swoim lub zbliżonym zawodzie.

Na zwiększenie popularności 17 kierunków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy w tym roku ponad 200 mln zł (pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). W sumie dofinansowanie otrzymały 32 wnioski z uczelni publicznych i 7 z niepublicznych. Najbardziej skorzystają przyszli studenci fizyki, która będzie dofinansowana na 15 uczelniach w Polsce, oraz mechaniki i budowy maszyn – tę będzie można studiować na specjalnych warunkach w sześciu placówkach. Na rządowej liście znalazły się także inżynieria środowiska, wzornictwo oraz dwa makrokierunki: zastosowanie fizyki w biologii i medycynie i inżynieria nanostruktur. A także jeden unikatowy kierunek, fizyka medyczna, którą będzie można studiować na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.