DOFINANSOWANIE KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH OTRZYMAJĄ W 2010 R.:

Automatyka i robotyka : Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Politechnika Opolska; Politechnika Śląska;
Biotechnologia: Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Wrocławski
Budownictwo: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Politechnika Opolska; Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Chemia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Energetyka: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Fizyka/Fizyka techniczna: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie; Uniwersytet Wrocławski
Informatyka: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Politechnika Opolska; Politechnika Poznańska; Politechnika Śląska; Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach; Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Inżynieria materiałowa: Politechnika Poznańska
Inżynieria środowiska: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Politechnika Opolska; Politechnika Śląska; Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Matematyka: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Politechnika Łódzka; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mechanika i budowa maszyn: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Politechnika Opolska; Politechnika Poznańska; Politechnika Śląska
Mechatronika: Politechnika Opolska
Ochrona środowiska: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wzornictwo: Politechnika Łódzka; Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Makrokierunki: Uniwersytet Warszawski – Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie; Uniwersytet Warszawski – Inżynieria nanostruktur
Kierunki unikatowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie – fizyka medyczna