W najbliższą niedzielę przypada święto Zesłania Ducha Świętego (tzw. Zielone Świątki), które jest ustawowo wolne od pracy. W ten dzień obowiązuje też zakaz pracy w handlu. 23 maja handlować mogą tylko właściciele sklepów oraz ajenci sieci handlowych. Kodeks pracy nie wprowadza bowiem zakazu handlu w święta, lecz jedynie pracy w placówkach handlowych w takie dni. W najbliższą niedzielę na pewno zamknięte będą więc hiper- i supermarkety oraz wszystkie inne placówki handlowe, które muszą zatrudniać pracowników.

W dni świąteczne pracodawcy nie powinni zastępować pracowników osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Inspektorzy pracy sprawdzają bowiem, czy właściciele placówek handlowych nie powinni zawierać z nimi umów o pracę. Jeśli uznają, że zleceniobiorcy wykonują w święta pracę identyczną jak pracownicy zatrudnieni na co dzień, mogą złożyć pozew do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz ukarać placówkę grzywną. Precedensowa kontrola w tej sprawie odbyła się na terenie jednego ze sklepów na obszarze byłego województwa słupskiego. Okazało się, że w cztery ubiegłoroczne dni świąteczne (m.in. w Boże Ciało i Święto Niepodległości) placówka ta zatrudniała siedem lub osiem osób na podstawie umów zlecenia, m.in. w charakterze kasjerów lub sprzedawców. Wykonywali oni w święta identyczną pracę jak na co dzień osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę. Zatrudnienie na podstawie umów zlecenia w tym przypadku spełniało wszystkie cechy stosunku pracy. Pracodawca kierował i nadzorował pracę osób oraz wskazywał czas i miejsce jej świadczenia. Zleceniobiorcy wykonywali pracę osobiście, za wynagrodzeniem i przy użyciu narzędzi dostarczonych im przez placówkę handlową. Dlatego inspektor pracy postawił pracodawcy zarzut zawarcia umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, i ukarał go grzywną. Placówka uniknęła sprawy w sądzie o ustalenie istnienia stosunku pracy tylko dlatego, że zobowiązała się do niewykonywania pracy w dni świąteczne. 

Inspekcja pracy sprawdza też na przykład, czy do pracy w święta firmy nie zmuszają swoich przedstawicieli handlowych. Grzywną ukarany został pracodawca z województwa pomorskiego, który w święto Bożego Ciała zobowiązał do pracy 11 z 15 zatrudnionych u niego przedstawicieli handlowych (prowadzących handel obwoźny).

Z kolei stacje paliw decyzją Państwowej Inspekcji Pracy zostały uznane za placówki użyteczności społecznej, które zaspokajają codzienne potrzeby ludności. Dzięki temu mogą handlować także w święta. Trudno jednak znaleźć wytłumaczenie, dlaczego ich pracownicy mogą sprzedawać w takie dni np. artykuły spożywcze, alkohol lub papierosy, a mieszczący się obok supermarket musi być zamknięty.

Zakaz pracy w handlu nie obejmuje też aptek, gdyż są one placówkami ochrony zdrowia. Ze względu na użyteczność społeczną mogą one prowadzić handel w święta. Placówkami handlowymi nie są także np. restauracje, zakłady gastronomiczne, hotele i ośrodki wypoczynkowe.