W 2008 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyda ponad 600 mln zł na realizację własnych programów, czyli o 120 mln więcej niż w roku bieżącym. Dzięki tym pieniądzom PFRON chce m.in. zwiększyć dofinansowanie do zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne w ramach programu Sprawny dojazd. Do tej pory wynosi ono 50 proc. kosztu samochodu. Okazało się jednak, że dla wielu osób bariera 50 proc. wkładu własnego jest zbyt wysoka.

- Dlatego rozważamy możliwość finansowania przez PFRON nawet 80 proc. wartości auta - mówi Marian Leszczyński, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo fundusz nie wyklucza, że w 2008 roku o takie dofinansowanie będą mogły starać się np. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obecnie takie pieniądze otrzymują wyłącznie niepełnosprawni w stopniu znacznym.

W przyszłym roku PFRON chce wydać na dopłaty do zakupu samochodu około 150 mln zł. Wnioski o dofinansownaie będą przyjmowane jeszcze w styczniu.

Wysokość pomocy oraz liczba beneficjentów programu zależy jednak od decyzji parlamentarzystów. Dzisiaj senatorowie będą bowiem głosować nad projektem nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która ogranicza wysokość dotacji budżetowej dla PFRON o 540 mln zł.

W trakcie posiedzenia senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej prezes PFRON zapewnił, że Funduszowi nie zabraknie pieniędzy na realizację podstawowej działalności (np. wypłacanie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników), ale nie wykluczył obniżenia budżetu własnych programów. Jego zdaniem, jeśli nowelizacja ustawy o rehabilitacji wejdzie w życie, Fundusz będzie musiał oszczędzać np. na programie Sprawny dojazd. Senatorowie nie zgłosili jednak poprawek do rządowej noweli i wszystko wskazuje na to, że po dzisiejszym głosowaniu ustawa od razu trafi do podpisu prezydenta.

Przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomir Piechota zgadza się z opinią, że zmiana przepisów może powodować trudności w finansowaniu ważnych programów rehabilitacyjnych. Jego zdaniem, winę za tę sytuację ponosi poprzedni rząd, który w projekcie ustawy budżetowej ograniczył wysokość dotacji dla PFRON.

- A obecny rząd nie jest już w stanie znaleźć dodatkowych milionów zł na Fundusz - uważa Sławomir Piechota.

Przyjęcie nowelizacji może spowodować także obniżenie budżetów innych programów PFRON. Obecnie Fundusz realizuje 20 różnych programów rehabilitacyjnych dotyczących m.in. wsparcia edukacji niepełnosprawnych i organizacji świadczących pomoc tym osobom, zatrudnienia wspomaganego.

Przypomnijmy, że na łamach GP prezes PFRON zapowiadał m.in. uruchomienie w drugiej połowie 2008 r. programu dofinansowania szkoleń osób niepełnosprawnych, którzy chcą podjąć zatrudnienie w formie telepracy lub przystosowania mieszkań tych osób na potrzeby pracy w domu. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie i PFRON otrzyma z budżetu o 540 mln zł mniej niż przewiduje to obecnie ustawa o rehabilitacji, Funduszowi może zabraknąć pieniędzy na realizację wszystkich planowanych działań.

608 mln zł PFRON przeznaczy na realizację własnych programów w 2008 roku

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl