Z projektu rozporządzenia resortu edukacji w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania wynika, że zajęcia w tzw. alternatywnych przedszkolach będą mogły być prowadzone codziennie lub tylko w niektóre dni tygodnia przez minimum trzy godzinny dziennie.

Organ prowadzący małe przedszkole, np. samorząd lub stowarzyszenie rodziców, będzie mogło organizować zajęcia nawet dla trójki dzieci.

- Projekt nie określa jednak maksymalnej liczby dzieci w grup - mówi Monika Rościszewska-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego, prowadzącej prawie 100 ośrodków przedszkolnych. - W efekcie może się zdarzyć, że jedna nauczycielka będzie opiekowała się nawet trzydziestoosobową grupą - dodaje.

Dlatego jej zdaniem resort powinien określić liczebność grup.

Monika Ebert, prezes Stowarzyszenia Rodziców TU w Zalesiu Górnym, woj. mazowieckie, która prowadzi sześć małych przedszkoli, zauważa, że resort docenił rolę rodziców lub innych członków rodziny. Zapisano bowiem, że mogą oni brać udział w zajęciach. W jej opinii, druga osoba do opieki potrzebna jest szczególnie przy trzylatkach. Na zatrudnienie pomocy brakuje pieniędzy, a mamy wspierają nauczycieli za darmo.

Projekt nie zawiera jednak precyzyjnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i warunków higienicznych. Tymczasem właśnie one stanowią największe utrudnienie dla tworzenia małych przedszkoli. Obecnie bowiem stosuje się wobec nich przepisy obowiązujące wszystkie budynki użyteczności publicznej. W efekcie pomieszczenia, w których przedszkolaki przebywają kilka godzin dziennie, muszą mieć co najmniej trzy metry wysokości i być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W praktyce natomiast małe przedszkola korzystają z pomieszczeń w świetlicach, remizach, bibliotekach, a nawet w domach jednorodzinnych. Dostosowanie ich do obecnych wymogów jest kosztowne. Nowe standardy higieniczne dla pomieszczeń przedszkolnych ma jednak zawierać nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Resort rozpoczął dopiero nad nim pracę.

Obecnie, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przedszkole musi funkcjonować co najmniej pięć dni w tygodniu przez pięć godzin. 1 stycznia 2008 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 181, poz. 1292) umożliwiające tworzenie innych form przedszkoli, w których dzieci mogą przebywać krócej. Istniejące już placówki powstały w ramach programu pilotażowego Alternatywne Formy Edukacji Przedszkolnej, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program jednak kończy się w marcu. Aby mogły powstawać nowe ośrodki, a także funkcjonować już istniejące, resort edukacji musi wydać rozporządzenie wykonawcze do ustawy. Bez niego nie będą mogły również ruszyć konkursy na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego alternatywnych przedszkoli. W latach 2007-2012 na ten cel przeznaczono 240 mln euro.

750 ośrodków przedszkolnych działa już w Polsce

8,5 tys. dzieci w wieku od trzech do pięciu lat uczęszcza do nich

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl