Uczestnicy studiów doktoranckich, uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy w trakcie nauki są narażeni na działanie szkodliwych czynników, muszą wcześniej przejść badania lekarskie. Tak wynika z projektu rozporządzenia w tej sprawie, przygotowanego przez resort zdrowia. Uwagi do niego można przesyłać do 24 maja.

Projekt ma zastąpić rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych z 15 września 1997 r. (Dz.U. nr 120, poz. 767 z późn. zm.). Nowe rozporządzenie powinno zacząć obowiązywać w czerwcu.

Zgodnie z projektem skierowanie na badania lekarskie wydaje szkoła, do której uczęszcza uczeń czy student. Resort zdrowia zrezygnował z określania jego wzoru. Na skierowaniu musi jednak się znaleźć pieczątka szkoły i dane osobowe osoby kierowanej na badania. Ponadto musi być tam informacja, na jakie czynniki szkodliwe, uciążliwe czy też niebezpieczne może być narażony uczeń czy student podczas nauki. Lekarz przeprowadzający badanie wydaje zaświadczenie, które określa, czy istnieją (lub nie) przeciwwskazania do podjęcia lub kontynuowania nauki. Jeżeli szkoła lub uczeń nie zgadzają się treścią orzeczenia, mogą skierować sprawę do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy i domagać się ponownego przeprowadzenia badania. Decyzja wydana przez ten ośrodek jest ostateczna.