Orzeczenie - Firma, która wypłaciła pracownikowi odprawę z powodu renty, nie musi po jego powrocie do pracy wypłacać mu kolejnej odprawy, gdy ten będzie przechodził na emeryturę.
Pracownik był zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę. Odszedł z niej, bo przeszedł na rentę inwalidzką i otrzymał odprawę. Po roku stracił prawo do renty i powrócił do pracy. Następnie uzyskał prawo do emerytury i jego stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron.

Prawo do odprawy