Już od przyszłego roku Święto Trzech Króli będzie dniem wolnym od pracy. Pracownicy zyskają okazję do najdłuższego w roku długiego weekendu. Firmy mogą mieć kłopoty z rozliczaniem czasu wolnego na nowych zasadach.
Pracownicy, którzy na przełomie 2010 i 2011 r. wykorzystają osiem dni urlopu wypoczynkowego, będą mogli skorzystać z szesnastu dni wolnych z rzędu. Taką szansę stworzy im projekt nowelizacji kodeksu pracy i ustawy o dniach wolnych od pracy, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

Wolne bez urlopu

Jeśli wejdzie w życie, na przełomie każdego roku pracownicy będą mogli łączyć dni wolne w Boże Narodzenie, Nowy Rok i Święto Trzech Króli. Wystarczy, że w dni powszednie pomiędzy tymi świętami wykorzystają urlop wypoczynkowy. Pracownicy będą mogli korzystać z długich weekendów nawet wbrew woli pracodawcy. Na przełomie roku mogą bowiem skorzystać nawet z ośmiu dni urlopu na żądanie (cztery dni w starym roku kalendarzowym i cztery w nowym). Rekordowy pod tym względem może też być przełom 2013 i 2014 r. Pracownik, który skorzysta wtedy z siedmiu dni urlopu, będzie miał 17 dni wolnych z rzędu.
– Sądzę, że podwładni będą z tego korzystać, choć dla pracodawcy to często trudny czas rocznych inwentaryzacji i rozliczeń – mówi Arkadiusz Sobczyk, radca prawny z Kancelarii Sobczyk i Współnicy.
PKPP Lewiatan podkreśla, że miesiąc później, na przełomie stycznia i lutego każdego roku pracownicy często korzystają z kolejnych urlopów, bo w tym czasie dzieci mają ferie zimowe. W sumie firmy mogą więc odczuć spowolnienie w produkcji i usługach aż przez dwa miesiące.
Część nowych przepisów jest jednak niekorzystna dla pracowników. Zyskają dodatkowy 13. dzień świąteczny w roku, ale jeśli którekolwiek święto wypadnie w sobotę, firma nie będzie musiała oddawać pracownikom dnia wolnego w innym terminie (tak jak obecnie). Przepis ten będzie miał zastosowanie już pierwszego dnia obowiązywania. 1 stycznia 2011 r., czyli świąteczny Nowy Rok przypada w sobotę. Pracodawca nie będzie musiał oddawać pracownikom dnia wolnego w późniejszym czasie.
Jak sprawdziliśmy, w ciągu 10 lat po wejściu w życie nowych przepisów (do 2020 r.) pracownicy stracą w sumie jeden dzień wolnego. W tym czasie Święto Trzech Króli trzykrotnie wypadnie w sobotę lub w niedzielę. Pracownicy uzyskają zatem tylko siedem dodatkowych dni wolnych z tego tytułu. Jednocześnie ośmiokrotnie dzień świąteczny będzie przypadał w sobotę. Gdyby nie obowiązywały nowe przepisy, pracodawca musiałby oddać pracownikom osiem dni wolnego.Problemy firm

Zmiana zasad zwracania dni wolnych za święto może być jednak problemem dla niektórych firm. Z przepisów będzie bowiem wynikać, że dnia wolnego nie trzeba oddawać pracownikom, jeśli święto wypadnie w sobotę, która obok niedzieli dla większości podwładnych i tak jest dniem wolnym od pracy (bo obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy). W niektórych firmach dniem wolnym od pracy może być jednak np. poniedziałek, a nie sobota. Firmy mogą mieć wątpliwości, jak należy rozliczyć czas pracy podwładnych, jeśli święto wypadnie np. w ich pracującą sobotę lub i tak wolny od pracy poniedziałek.
– Bez względu na to, kiedy wypada dane święto, pracownik i tak musi przepracować obowiązujący go w danym miesiącu wymiar czasu pracy – mówi Arkadiusz Sobczyk.
Pracodawca będzie musiał zatem tak ustalić jego harmonogram czasu pracy, aby przepracował obowiązujący go wymiar czasu pracy (np. 170 godzin). Musi jednak za każdym razem uwzględniać, że święto nie obniża tego wymiaru o osiem godzin (dniówkę), jeśli wypadnie w sobotę lub niedzielę.
– Nowe przepisy spowodują, że pracownicy będą kojarzyć sobotę jako dzień wolny od pracy, a same przepisy o czasie pracy staną się mniej klarowne – mówi Jacek Męcina, ekspert PKPP Lewiatan.
Jacek Krupa, poseł PO reprezentujący klub przy pracach nad ustawą, podkreśla jednak, że po zmianach zniknie przepis (zdaniem firm całkowicie absurdalny), który nakazywał pracodawcy zwracanie dni wolnych za święto przypadające w sobotę, mimo że pracownicy i tak mieli wtedy wolne.
8 dni wolnych w ciągu 10 lat stracą pracownicy, bo firmy nie będą oddawać dni wolnych za święto w sobotę
7 dni wolnych w ciągu 10 lat uzyskają pracownicy z tytułu Święta Trzech Króli
Pracownicy zyskają dodatkowy 13. dzień świąteczny w roku, ale jeśli którekolwiek święto wypadnie w sobotę, firma nie będzie musiała oddawać pracownikom dnia wolnego w innym terminie (tak jak obecnie). fot. shutterstock.com / ShutterStock