W 13 proc. skontrolowanych przedsiębiorstw ujawniono nielegalne wykonywanie pracy przez pracowników z zagranicy. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. zatrudniania bez pisemnych umów o pracę i zgłoszeń do ubezpieczenia.

– Często sami pracownicy mają pretensje, że normy czasu pracy muszą być przestrzegane – mówi Tadeusz Zając główny inspektor pracy.

Nielegalnych pracowników zatrudniają głównie pracodawcy w takich branżach jak budownictwo, handel oraz hotele i restauracje.

W ubiegłym roku za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców firmy otrzymały mandaty (średnio 1607 zł). W Niemczech pracodawcy grozi trzy lata więzienia lub grzywna w wysokości 50 tys. euro.