Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dotacja na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana w wysokości do 40 tys. zł stanowi pomoc publiczną de minimis przekazaną na rzecz mikroprzedsiębiorstwa.

Nowi przedsiębiorcy muszą więc wiedzieć, że w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych ich firma nie może otrzymać takiej pomocy powyżej 200 tys. euro i jest zobowiązana na bieżąco kontrolować poziom wykorzystania tego pułapu.

W związku z wejściem w życie 5 kwietnia rozporządzenia z 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311) pojawił się nowy obowiązek dotyczący tej formy pomocy publicznej.

Tzw. operatorzy, czyli firmy szkoleniowe wypłacające dotacje na własny biznes, mają obowiązek pozyskiwać informacje od uczestników projektów ubiegających się o tę formę pomocy. W tym celu przyszli przedsiębiorcy powinni wypełnić specjalny formularz i złożyć go operatorowi przed podpisaniem umowy o przyznaniu dofinansowania, które stanowi pomoc de minimis.

Wzór formularza można odszukać na stronach internetowych urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy.