Świadczenia rodzinne są przyznawane na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. O świadczenia można się ubiegać też w trakcie jego trwania, jeżeli zmienia się sytuacja dochodowa rodziny, która ma wpływ na nabycie prawa do zasiłków na dzieci. Tak jest np. w przypadku utraty pracy przez jednego z rodziców, powodującej zmniejszenie dochodów rodziny.

Dochody poniżej progu

Aby otrzymywać zasiłek na dzieci, rodzina musi spełniać odpowiednie kryterium dochodowe. Jej dochody w przeliczeniu na członka rodziny nie mogą być wyższe niż 504 zł lub 583 zł – jeżeli w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych podstawą ustalania dochodu rodziny jest przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Oznacza to, że przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 listopada 2009 roku, pod uwagę są brane dochody osiągane w 2008 r. Jednak, aby uwzględnić ewentualne zmiany, jakie mogły zajść w tym czasie, przepisy przewidują, że dochód ten może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Zarówno utrata, jak i uzyskanie dochodu muszą być odniesione do dochodu, na podstawie którego ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. Utrata dochodu ma miejsce tylko w określonych sytuacjach, które wymienia art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jakie świadczenia można otrzymać

Jakie dokumenty należy złożyć

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Po zwolnieniu zasiłek na dzieci.