W nadchodzącej dekadzie sektor ochrony zdrowia w Polsce czekają olbrzymie wyzwania, ale także i szanse. Trudna sytuacja w finansach publicznych uniemożliwia przeznaczenie na ochronę zdrowia wyraźnie wyższych środków publicznych, podczas gdy starzejące się społeczeństwo będzie korzystać ze świadczeń medycznych w szerszym zakresie.

Szybko starzeją się również inne narody Europy, co jest dla nas wielką szansą, bo możemy oferować im usługi zdrowotne i opiekuńcze na dobrym poziomie po konkurencyjnej cenie. Zmianie musi też ulec sposób zarządzania w służbie zdrowia. Potrzebne są pełna informatyzacja, stworzenie publicznie dostępnych baz danych na temat kosztów i efektów leczenia przez poszczególne szpitale oraz powiązanie strumienia finansowego z uzyskiwanymi efektami. Trzeba usunąć obecne patologiczne bodźce finansowe z systemu.