Emerytury funkcjonariuszy w całości są finansowane z budżetu państwa. Dodatkowo funkcjonariusze pełniący służbę w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu mają prawo do podwyższenia emerytury. Ich świadczenia są zwiększane o 0,5 proc. tzw. podstawy wymiaru za każdy rok służby są jednak zwiększane uznaniowo.

– Komendanci miejscy i powiatowi nie chcą wystawiać policjantom biorącym udział w niebezpiecznych akcjach zaświadczeń umożliwiających zwiększenie ich emerytury – mówi Ignacy Krasicki, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu.

Komendanci twierdzą, że osoba decydująca się na służbę w policji musi się liczyć z różnymi zagrożeniami. Natomiast strażacy służący w jednostkach gaśniczych bez problemu dostają takie zaświadczenia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) specjalnie dla DGP policzyło, że co trzeci strażak pobierający już emeryturę korzysta ze zwiększenia świadczenia (patrz infografika). Natomiast z takiego przywileju korzysta niecałe 0,4 proc. emerytowanych policjantów.

Dowolność oceny

Podstawą podniesienia emerytury jest rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur (Dz.U. 86, poz. 734). Zgodnie z nim prawo do takiego zwiększenia ma funkcjonariusz, który co najmniej sześć razy w ciągu roku zajmował się na przykład ochroną osób, mienia lub przywrócenia porządku publicznego. Zdaniem ppłk Katarzyny Koniecpolskiej-Wróblewskiej, rzecznika prasowego ABW, właśnie to rozporządzenie w sposób jednoznaczny definiuje przypadki, w których dodatek jest przyznawany. Natomiast prof. Jerzy Paśnik, konstytucjonalista, zwraca uwagę, że określenie sytuacji uprawniających do zwiększenia emerytury nie jest wymierne, co daje komendantom możliwość do dowolności.