Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza, czy prowadzący placówki handlowe nie zatrudniają w święta swoich pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Od 26 października tego roku obowiązuje bowiem zakaz pracy w handlu w 12 dni świątecznych. Właściciele placówek handlowych mogą jednak w te dni sami prowadzić działalność lub zatrudnić pomocników, ale nie na podstawie umowy o pracę, lecz umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia).

- Osoby takiej nie może jednak w tym czasie łączyć z właścicielem sklepu umowa o pracę. W takiej sytuacji jest bowiem ona jego pracownikiem, a praca w handlu w święta jest zabroniona - tłumaczy Katarzyna Grzybowska, prawnik z Kancelarii Adwokackiej Andrzeja Michałowskiego.

Podkreśla ona, że w tym przypadku nie ma znaczenia fakt, że na konkretny dzień, w którym wypada święto, pracodawca zawarł z pracownikiem dodatkowo np. umowę zlecenia.

1 i 11 listopada, czyli w pierwsze dwa dni obowiązywania zakazu pracy w handlu w święta, wielu pracodawców złamało przepisy właśnie z powodu zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej swojego pracownika.

- To jedna z najliczniej występujących nieprawidłowości z jaką zetknęli się inspektorzy pracy w trakcie kontroli placówek handlowych w święta - mówi Roman Giedrojć, zastępca głównego inspektora pracy.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl