Przedsiębiorcy nadal mają wątpliwości, w jaki sposób opłacać składki do Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) za dobrze zarabiających pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

– Księgowa sprawdza, czy składki na emerytury pomostowe musimy płacić przez cały rok, bez względu na dochód pracowników – mówi Bolesław Marek, przedsiębiorca ze Śląska.

Podobne wątpliwości mają inni przedsiębiorcy. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP stosuje się art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.). Zgodnie z nim roczna podstawa wymiaru składek, także na FEP, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Do czasu osiągnięcia górnej granicy płatnik musi więc wpłacać składki do ZUS.

Jeżeli za ubezpieczonego składki opłaca więcej niż jedna firma, zainteresowany sam musi powiadomić pracodawców o przekroczeniu limitu. W tym roku wynosi on 94 380 zł.