Nadwykonania też czekają

Dyrektorzy szpitali nie ukrywają, że oczekują, że dzięki dodatkowym pieniądzom NFZ zapłaci, przynajmniej częściowo, za ubiegłoroczne nadwykonania. W szczególnie trudnej sytuacji są placówki ze wschodniej części kraju. Co roku trafia tam najmniej pieniędzy na leczenie.

– Na Lubelszczyźnie sytuacja szpitali jest tragiczna. NFZ nie zapłacił około 18 mln zł, które należą się im w ramach kontraktów. To powoduje, że wszystkie szpitale z tego regionu nie zbilansowały I kwartału tego roku, o zapłacie nadwykonań nie ma mowy – mówi Krzysztof Tuczapski, dyrektor Niepublicznego Szpital w Zamościu oraz przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny.

W ubiegłym roku szpitale udzieliły świadczeń ponad limit określony w kontrakcie z NFZ na łączną kwotę 2,6 mld zł. Z tego do zapłaty pozostało 0,5 mld zł. Pierwsze szpitale zaczynają dochodzić pieniędzy przed sądem. W województwie podlaskim już rozpoczął się proces w tej sprawie. Tam szpital domaga się od NFZ zapłaty 1,8 mln zł.

Niewykorzystane środki

Oprócz dodatkowych pieniędzy, jakie wpłynęły do NFZ w I kwartale tego roku, może się okazać, że trafią do niego kolejne środki nieuwzględnione w planie finansowym na ten rok. Oddziały Funduszu muszą bowiem zwrócić do centrali środki, których nie wykorzystały na świadczenia zdrowotne w 2009 roku.

– Po rozliczeniu ubiegłego roku, ze względu na tzw. szpitalne niewykonania, oddział odda do centrali 48 mln zł – mówi Jacek Kopocz, rzecznik Śląskiego Funduszu.

Niewykonania powstają wtedy (w odróżnieniu od nadwykonań), kiedy dany szpital nie udzieli takiej liczby świadczeń, jaką zakontraktował z NFZ. W podobnej sytuacji może być również mazowiecki i zachodniopomorski oddział Funduszu.

Jak na razie NFZ nie chce mówić, ile pieniędzy może być do niego zwróconych z poszczególnych województw. Nieoficjalnie mówi się jednak o kwocie kilkuset milionów złotych. Po ich rozliczeniu NFZ ponownie dokona korekty planu finansowego i zostaną one przekazane do oddziałów na pokrycie kosztów świadczeń.

54,6 mld zł przeznaczy w tym roku NFZ na świadczenia zdrowotne