W pierwszym kwartale 2010 r. do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło ponad 590 mln zł więcej niż zakładano w planie finansowym. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na refundację leków - dowiedziała się w środę PAP w NFZ.

Jak powiedział PAP Andrzej Troszyński z NFZ, decyzję odnośnie szczegółowego podziału dodatkowych środków ze składki na ubezpieczenie zdrowotne podejmą dyrektorzy oddziałów regionalnych Funduszu. Zaznaczył jednak, że pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na leki refundowane i terapeutyczne programy lekowe.

Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz zapowiedział pod koniec października ubiegłego roku, że nakłady na świadczenia zdrowotne w 2010 r. będą niższe o ponad 1,5 mld zł. Te plany były związane ze spadkiem wpływów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne, co z kolei było spowodowane kryzysem gospodarczym.

Po pierwszym kwartale tego roku okazało się jednak, że wpływy ze składki są większe niż zakładano w prognozach. Jeżeli obecny trend utrzyma się przez cały rok, to na kontach NFZ może znaleźć się nawet ok. 2 mld zł więcej niż zakładano w planie finansowym.

Reklama

Przedstawiony sejmowej komisji zdrowia w grudniu 2009 r. projekt planu finansowego na 2010 r. zakładał zmniejszenie nakładów na świadczenia zdrowotne w 2010 r. o ponad 1,5 mld zł. Jednocześnie zakładał zwiększenie wydatków na podstawową opiekę zdrowotną o ponad 290 mln zł (4,18 proc.) - do kwoty 7,23 mld zł, a na refundację cen leków o prawie 127 mln zł (1,58 proc.) - do 8,17 mld zł.