■  NAUCZYCIELE CHCĄ PODWYŻEK. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zdecydował wczoraj, że 18 stycznia przeprowadzi manifestację w Warszawie, domagając się podwyżek płac. Zdaniem wiceminister edukacji Krystyny Szumilas, dopóki w parlamencie trwają prace nad projektem budżetu na przyszły rok oraz nad nowelizacją Karty Nauczyciela (gdzie podwyższona jest o 10 proc. kwota bazowa), ministerstwo nie może przystąpić do negocjacji ze związkami zawodowymi projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli.

Więcej www.znp.edu.pl

■  BĘDZIE ŁATWIEJSZA EGZEKUCJA ALIMENTÓW W UE. Według eurodeputowanej SLD Genowefy Grabowskiej, do połowy przyszłego roku wejdzie prawdopodobnie w życie rozporządzenie Rady Unii Europejskiej ułatwiające egzekwowanie alimentów na terenie UE. Obecnie, jeżeli rodzic-dłużnik wyjechał np. do Wielkiej Brytanii i tam pracuje, wyrok sądu polskiego wędruje do brytyjskiego. Tam musi być uznany i dopiero później może być egzekwowany. To długotrwała procedura, tymczasem problem dzieci pozbawionych świadczeń rośnie wraz z falą polskiej emigracji. Prywatność dłużnika będzie chroniona. Jego dane posłużą tylko do ściągnięcia należności z konta.

■  KONIECZNE WZNOWIENIE DIALOGU SPOŁECZNEGO. O jak najszybsze wznowienie dialogu społecznego w Polsce zwrócił się do premiera Donalda Tuska przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz. W piśmie do premiera proponuje pilne powołanie przewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wznowienie jej prac.

Więcej www.opzz.org.pl

■  RZECZNIK W SPRAWIE TORNISTRÓW UCZNIÓW. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski postuluje wprowadzenie regulacji, które zawierałyby dopuszczalne, uwzględniające wiek i płeć uczniów, normy obciążenia noszonych tornistrów i plecaków. Zdaniem RPO, przy współpracy resortów edukacji i zdrowia istnieją możliwości prawnego uregulowania tej kwestii. Jednym z możliwych rozwiązań jest nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach polegająca na ustaleniu, że dopuszczalny ciężar tornistrów-plecaków noszonych przez uczniów klas I-III szkoły podstawowej wynosi 3 kg.

Więcej www.brpo.gov.pl