Rada powiatu może w uchwale podwyższyć wysokość pomocy przysługującej rodzinom zastępczym oraz na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie się ich wychowanków. Wyższa pomoc może być uzależniona od dodatkowych warunków, które określa uchwała. Taką możliwość wprowadziła ustawa z 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. nr 221, poz. 1738), która weszła w życie pod koniec ubiegłego roku. Powiaty nie decydują się często na zwiększenie pomocy.

– Na podwyżkę brakuje pieniędzy, bo muszą być wygospodarowane ze środków własnych powiatu – mówi Marzena Skrodzka, koordynator zespołu ds. rodzin zastępczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Wyższe kwoty na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnym domu dziecka obowiązują natomiast we Wrocławiu.

– Jest to 710 zł miesięcznie, a nie 560 zł. Chcemy też jej podwyższenia do 800 zł – mówi Arleta Szmigielska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wrocławiu.

Z kolei Poznań i Warszawa wypłacają maksymalną kwotę wynagrodzenia dla rodzin zawodowych. Mogą one otrzymywać od 95 proc. do 160 proc. tzw. podstawy.

– Ponadto w ramach wspierania rodzin zastępczych mogą one bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej i obiektów sportowych – mówi Jolanta Sobczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Świadczenia dla rodzin zastępczych są wypłacane w oparciu o podstawę wynoszącą 1647 zł. W zależności m.in. od typu rodziny zastępczej i wieku umieszczonego w niej dziecka rodzinie przysługuje na utrzymanie dziecka jej określony procent.