Bezrobotny w trakcie szkolenia w związku z podnoszeniem kwalifikacji może otrzymać od firmy propozycję podjęcia stażu. Jak sygnalizują nam nasi czytelnicy, nie wiedzą, czy mogą w tym samym czasie szkolić się i praktykować na stażu. Zdaniem przedstawicieli urzędów pracy nie jest to możliwe. Argumentują, że bezrobotny w czasie, kiedy korzysta z jakiegoś instrumentu rynku pracy, na przykład stażu, figuruje w ewidencji urzędu jako osoba wyrejestrowana. Nie posiada więc statusu bezrobotnego. A wtedy nie może korzystać z jakieś formy aktywizacji przewidzianej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

– Dlatego stażysta w czasie odbywania praktyki nie może być na szkoleniu – mówi Elżbieta Kudlik, dyrektor powiatowego urzędu pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

Jej zdaniem pogodzenie praktyki ze szkoleniem nie jest możliwe także dlatego, że praktykant zazwyczaj odbywa staż przez osiem godzin dziennie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

– Stażysta może szkolić się jednak w soboty czy niedziele, jeśli jest ono zorganizowane na przykład przez organizację pozarządową za pieniądze z PO KL – mówi Krystyna Górska, zastępca dyrektora urzędu pracy w Jeleniej Górze.

Za tym, że bezrobotny nie może korzystać ze stażu i szkolenia, przemawia także zdaniem przedstawicieli urzędów pracy racjonalne wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Pracy. Gdyby mógł z nich korzystać, to w tym samym czasie otrzymywałby dwa stypendia. Pierwsze dla praktykanta i drugie dla uczestnika szkolenia.

– Ta sama osoba nie może w tym samym czasie otrzymywać dwóch stypendiów – mówi Elżbieta Kudlik.

Podkreśla, że praktykant po zakończonym stażu, jeśli nie zostanie zatrudniony i wróci do rejestru bezrobotnych, może skorzystać ze szkolenia, albo odwrotnie – po zakończonym szkoleniu można wysłać go na staż.