Osoba bezrobotna w trakcie odbywania stażu nie może brać udziału w szkoleniu organizowanym przez urząd pracy.
Bezrobotny w trakcie szkolenia w związku z podnoszeniem kwalifikacji może otrzymać od firmy propozycję podjęcia stażu. Jak sygnalizują nam nasi czytelnicy, nie wiedzą, czy mogą w tym samym czasie szkolić się i praktykować na stażu. Zdaniem przedstawicieli urzędów pracy nie jest to możliwe. Argumentują, że bezrobotny w czasie, kiedy korzysta z jakiegoś instrumentu rynku pracy, na przykład stażu, figuruje w ewidencji urzędu jako osoba wyrejestrowana. Nie posiada więc statusu bezrobotnego. A wtedy nie może korzystać z jakieś formy aktywizacji przewidzianej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
– Dlatego stażysta w czasie odbywania praktyki nie może być na szkoleniu – mówi Elżbieta Kudlik, dyrektor powiatowego urzędu pracy w Tomaszowie Mazowieckim.