Od 1 maja obowiązują nowe przepisy o delegowaniu przez firmy pracowników do państw unijnych. Przedsiębiorca zapłaci składki ubezpieczeniowe do ZUS od delegowanego pracownika maksymalnie przez dwa lata. Pod warunkiem że nie jest on delegowany w miejsce innego pracownika.

– Ten sam pracodawca będzie mógł ponownie delegować tego samego pracownika do tego samego państwa dopiero po dwóch miesiącach od zakończenia dwuletniego okresu – mówi Elżbieta Rożek, dyrektor departamentu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dotychczas przedsiębiorca mógł delegować pracownika na rok, pod warunkiem że ZUS wydał jego pracownikom zaświadczenie E-101. Ta zmiana jak i inne dotyczące delegowania, wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 166/1). A także z decyzji nr A2 Komisji Administracyjnej do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z 12 czerwca 2010 r.