W kilku województwach (śląskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim) trwają już konkursy, w których zostaną wybrani realizatorzy szkoleń dla pracowników firm. Rekrutacja na nie rozpocznie się w drugiej połowie roku. Aktualna baza szkoleń dostępnych dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które chcą podnieść kwalifikacje znajduje się na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl.

Pracownicy mogą korzystać z dwóch rodzajów szkoleń. Najwięcej jest takich, które są wsparciem dla przedsiębiorcy. Pracujący muszą być na nie oddelegowani przez firmę.

– To przedsiębiorca decyduje, czy jego pracownicy mogą być wysłani na dany kurs i czy jest on im przydatny – podkreśla Jarosław Motyka z firmy WYG International.

Przedsiębiorca zgłasza pracowników, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który musi przesłać do firmy szkoleniowej. Delegując pracowników na szkolenie, otrzymuje pomoc publiczną. Koszt szkolenia w znacznej części jest pokrywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Część musi jednak pokryć sam, wnosząc tzw. wkład własny.

Za podstawę do jego wyliczenia bierze się koszt szkolenia przypadający na osobę. W przypadku mikrofirm i małych przedsiębiorstw wkład własny wyniesie 20 proc., a w przypadku firm średnich – 30 proc. kosztu szkolenia na osobę.

Zamiast w gotówce, przedsiębiorca może wnieść ten własny za pracowników w formie niepieniężnej – wskazując stawkę godzinową ich pensji. Szkolenie musi się jednak odbywać w czasie pracy. Możliwe jest także łączenie obu form wkładu własnego – w gotówce i w postaci wynagrodzeń pracowników.

Zatrudnieni w przedsiębiorstwach mogą również szkolić się za środki z UE z własnej inicjatywy. Na szkolenia nie muszą być delegowani przez pracodawcę, ponieważ zajęcia odbywają się poza godzinami i miejscem pracy.

– W takich projektach szkoleniowych nie występuje pomoc publiczna, bo wsparcie udzielane jest pracownikom, a nie przedsiębiorcom – podkreśla Danuta Bluj z firmy szkoleniowej Altkom.

Te szkolenia są bezpłatne i organizowane głównie dla osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.