Od jutra wchodzą w życie nowe rozporządzenia unijne dotyczące tzw. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: nr 883/2004 i nr 987/2009. Regulują one sposób wypłaty świadczeń dla osób pracujących w różnych krajach UE.

Instytucje państw unijnych nie będą sumowały okresów ubezpieczenia lub zamieszkania ani proporcjonalnie obliczały wysokości świadczenia, jeśli nie mają one znaczenia dla ustalenia świadczenia. W przypadku Polski dotyczy to osób, które mają wyliczaną emeryturę na podstawie zgromadzonych składek na koncie w ZUS i OFE, a nie z uwzględnieniem długości okresów ubezpieczenia. ZUS nadal będzie jednak brał je pod uwagę, ustalając świadczenia, których przyznanie zależy od okresu ubezpieczenia. Doliczy więc do polskiego na przykład irlandzki okres ubezpieczenia, wyliczając rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Nadal, tak jak do końca kwietnia, okres przepracowany w UE ma znaczenie dla uzyskania prawa do emerytury minimalnej w Polsce. W przypadku nowych emerytur ZUS musi ustalić dodatek stanowiący różnicę między kwotą najniższej polskiej emerytury a sumą kwot emerytur polskich i kwot świadczeń zagranicznych przyznanych na podstawie okresów ubezpieczenia lub zamieszkania przebytych w państwach unijnych. Zakład postąpi tak, jeśli po zsumowaniu długość okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w innych państwach unijnych osiągnie okres wymagany (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn).