Pracownik ponosi odpowiedzialność za złamanie zakazu konkurencji, który obowiązuje go albo w trakcie zatrudnienia, albo już po ustaniu stosunku pracy. W obu przypadkach pracodawca może zażądać od pracownika wypłaty odszkodowania. Złamanie zakazu konkurencji może być też przyczyną zwolnienia pracownika, jeśli nadal jest on zatrudniony w firmie. Z kolei gdy pracownik naruszy zakaz obowiązujący już po ustaniu stosunku pracy, może zostać zobowiązany do zapłacenia kary umownej (jeśli tak przewiduje umowa z pracodawcą).

Przykład 1

Omijanie zakazu

Pracownik założył firmę, która rozpoczęła produkcję i sprzedaż takich samych narzędzi, jakie produkował jego pracodawca. Wkrótce podwładny przejął kilku kontrahentów swojego pracodawcy. Jego umowa o zakazie konkurencji nie zobowiązywała go do powstrzymania się od takiego działania. W takiej sytuacji pracownik poniesie jednak odpowiedzialność na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Potwierdza to wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 6 marca 2003 r. (VIII GC 153/02, LEX nr 522312). Zdaniem sądu pracownik, który zawarł umowę o zakazie konkurencji i dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji (nieobjętego umową), może ponieść odpowiedzialność na podstawie ustawy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co grozi pracownikowi za złamanie zakazu konkurencji.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Odpowiedzialności materialnej
- Zwolnienia z pracy
- Nielojalności byłych pracowników
- Kar umownych