"W ostatnich latach widzieliśmy zbyt wiele przykładów mniej lub bardziej poważnych następstw niedostatecznych procedur eksploatacyjnych. Kampania pomoże podnieść świadomość ryzyka związanego z konserwacją oraz pomoże ratować życie w Europie" - oświadczył unijny komisarz ds. pracy i spraw społecznych Laszlo Andor.

KE podkreśla, że zwiększone ryzyko przy okazji konserwacji urządzeń dotyczy pracowników wszystkich szczebli i wszystkich branż. W jednym z najgorszych przypadków w Europie, w 1988 r. w katastrofie na platformie naftowo-gazowej "Piper-Alpha" na Morzu Północnym, w ciągu kilku sekund zginęło 167 pracowników. Zdaniem KE był to tragiczny skutek niewłaściwych procedur eksploatacyjnych.

Kampanię, zainaugurowaną w przypadający w środę Światowy Dzień BHP, będzie prowadzić Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Jej zdaniem, w niektórych sektorach ponad połowa wypadków wiąże się z konserwacją. A to dlatego, że jest ona przeprowadzana w gorszych warunkach niż zwykła eksploatacja urządzeń (gdzie automatyzacja pracy ograniczyła kontakt człowieka z maszyną). Konserwację przeprowadza się często w trudnych warunkach, bezpośrednio przy maszynie, w złym oświetleniu, niskich albo wysokich temperaturach, przy narażeniu na zanieczyszczenia, często toksyczne. Praca w nocy albo w weekendy (ze względu na konieczność podtrzymania produkcji za dnia) wzmaga presję czasu.

Ponadto zwiększone ryzyko wiąże się z coraz powszechniejszym powierzaniem konserwacji zewnętrznym podwykonawcom, którym obce jest konkretne środowisko pracy. Francuskie dane sprzed kilku lat pokazują, że konserwatorzy byli po pracownikach budowlanych grupą zawodową najczęściej narażoną na wypadki przy pracy.

Kampania potrwa dwa lata; w tym czasie ma się odbyć szereg imprez popularyzujących bezpieczeństwo związane z konserwacją i dobre praktyki w tym zakresie. Przygotowano też wiele prezentacji i publikacji w 22 językach urzędowych UE. Poparcie wyraziła obecna hiszpańska prezydencja w UE oraz trzy kolejne, w tym polska (druga połowa 2011 r.).

Unijna strategia BHP na lata 2007-2012 zakłada ograniczenie o 25 proc. liczby wypadków przy pracy w Unii Europejskiej.