Od początku kwietnia gminy przyjmują wnioski o becikowe na podstawie przepisów przejściowych, które będą obowiązywać do końca 2011 roku. W tym czasie będą od rodzica wymagać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jedno badanie lekarskie w trakcie ciąży. Ponieważ resort zdrowia nie określił nowego wzoru zaświadczenia, a jedynie na swojej stronie internetowej zamieścił przykład, jak może wyglądać taki dokument, gminy przyjmują każdy rodzaj zaświadczenia, który wystawi ciężarnej lekarz lub położna.

– Otrzymujemy zwykłe zaświadczenia lekarskie, a nawet odręcznie napisane przez lekarza – mówi Beata Koguciuk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Katarzyna Szymańska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Gnieźnie, dodaje, że dalej można też składać obowiązujące do marca zaświadczenia, przy czym nie muszą być wypełnione we wszystkich rubrykach.

Do gmin zgłaszają się też rodzice, którzy po wprowadzeniu rygorystycznych przepisów od listopada 2009 r. otrzymali decyzje odmawiające przyznania becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

– Mieliśmy kilkanaście takich osób, do wszystkich wysłaliśmy pisma informujące o zmianie przepisów, część z nich już się do nas zgłosiła – mówi Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych MOPS w Katowicach.