Dokumenty ubezpieczeniowe z krajów UE będą mogły być przesyłane do ZUS drogą elektroniczną i podpisane kwalifikowanym e-podpisem.
Rząd przyjął wczoraj nowy projekt ustawy o podpisach elektronicznych. Ma ona zastąpić ustawę z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). Nowa ustawa dostosowuje nasze przepisy do unijnych przepisów.
– Korzystanie z bezpiecznego podpisu elektronicznego nie jest specyfiką naszego kraju. Nowa ustawa implementuje do polskiego prawa Dyrektywę 1999/93/EC – mówi Wiesław Paluszyński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.