W tym roku rolnicy po raz ostatni będą mogli ubiegać się o renty strukturalne. Takie świadczenia będzie mogło otrzymać około 6 tys. osób. Na wypłaty nowych rent zarezerwowano prawie miliard złotych. Przyjmowanie wniosków będzie możliwe, bowiem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekonało Komisję Europejską o konieczności przesunięcia środków między unijnymi programami wspierającymi rozwój wsi. Do tej pory na wypłaty rent wykorzystano ponad 9 mld zł. Obecnie średnia renta strukturalna wynosi od 1,5 do 2,3 tys. zł.

– Od kilku miesięcy rolnicy czekają na rozpoczęcie przyjmowania wniosków. Osoby pragnące skorzystać z takiego świadczenia powinny wiedzieć o takiej możliwości z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, żeby zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty – mówi Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Znowelizowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. nr 109, poz. 750 z późn. zm.) umożliwi otrzymanie dodatkowej pomocy na zagospodarowanie w wysokości 75 tys. Z takiej możliwości skorzystają młodzi rolnicy, którzy przejmą ziemię od rolników ubiegających się o renty strukturalne.