Szkoły wyższe, które zamiast wydawać pieniądze z dotacji na stypendia dla studentów, będą je gromadzić, otrzymają mniej środków z budżetu w kolejnym roku.
Dotacje na pomoc materialną dla studentów na kolejny rok będą zmniejszane, jeśli uczelnie publiczne nie wydadzą z niej na stypendia więcej niż 30 proc., a niepubliczne więcej niż 10 proc. Tak wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. nr 65, poz. 414). Chociaż zostało ono opublikowane teraz, to obowiązuje z datą wsteczną od 1 stycznia 2010 r.
Profesor Witold Jurek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, wyjaśnia, że ta zmiana ma zmobilizować uczelnie do bieżącego wykorzystania funduszy na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. W ten sposób resort chce również zapobiec nieuzasadnionemu gromadzeniu ich przez uczelnie publiczne.